Bugün bilgiye ulaşmada büyük kolaylık sağlayan ve birden fazla işi birlikte yürütmeye olanak veren iletişim teknolojisi bilgisayarın icadı ile mümkün olmuştur. Bilginin hızlı üretimini sağlayan, depolanmasına olanak veren ve belli bir ağ üzerinden bilginin paylaşımını mümkün kılan bilgisayar, tarihteki ilk kullanımında sadece hesap makinesi olarak görev almıştır. 1890 yılında Amerika’da seçimleri hesaplamada kullanılan ilk bilgisayar bu görevin üstesinden başarı ile gelmiştir.

1 ve 0 kodlamalarını kullanarak ikili sayı sisteminde veri işleyen bilgisayar, ilk kullanımında kocaman bir oda büyüklüğündeydi. Ortalama bir kentin harcadığı enerjiyi harcayan bu devasa sistemler o dönemde birden fazla veriyi işleme özelliğine sahip değildi. Sadece hesap aracı olan bu teknoloji zamanla büyük bir gelişim göstererek, boyut olarak küçülürken işlem kapasitesi olarak verimliliğini arttırmıştır.

Her teknoloji gibi bilgisayar teknolojisi de gerçek anlamda kullanımını askeri alanda bulmuştur. Bilgisayarın icadından sonra geliştirilen ENIAC, ABD ordusuna ait askeri amaçlarla tasarlanan ilk elektrikli bilgisayardır. Sonrasında ticari amaçla üretimi başlayan bilgisayarda öncü firma IBM olmuştur.  Ancak kapalı devre çalışan IBM-PC belli komutların bilgisayara girilmesi ile veri işlemiştir. Bunun zorluğunu Apple’ın gör ve tıkla mantığıyla ürettiği bilgisayar kırmıştır. Açık sistem anlayışına sahip bu teknoloji, bilgisayarın icadı sonrasında gelinen en önemli nokta olmuştur.

Bilgisayarın icadı ile gelişimi arasında geçen süreç, kullanımı daha basit ve daha az enerji harcayan teknolojilerin var olmasını sağlamış ve günümüzde ise vazgeçilmez bir iletişim aracı haline dönüşmüştür.


editor

0 Yorumları

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir